Ekonomika stosowania dachowych pasm świetlnych w procesie inwestycyjnym

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Ekonomika stosowania dachowych pasm świetlnych w procesie inwestycyjnym” autorstwa Wiesława Kasprowicza* Prezesa Zarządu oraz Michała Skalika* Managera ds. Rozwoju MATBUD Sp. z o.o., który ukazał się na łamach najnowszego wydania magazynu „Nowoczesne Hale” (Wydanie 4-5/15). Autorzy, na podstawie osobistych obserwacji, poruszają w artykule problemy, z którymi każdego dnia mierzą się uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego stosujący dachowe pasma świetlne bądź świetliki dachowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, w ramach artykułu poznają Państwo propozycje najbardziej ekonomicznych rozwiązań projektowych, a także odpowiedzi na problemy prawne związane z tym tematem. Zachęcamy Państwa do lektury!

 

Fragment artykułu:

Z punktu widzenia racjonalnie działającego inwestora, projektowane na planowaną inwestycję pasmo świetlne powinno spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, musi być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zasadami projektowania, tak by zagwarantowana została bezproblemowa realizacja i odbiór inwestycji. Po drugie, przy spełnieniu pierwszego warunku, zaprojektowane pasmo świetlne musi być ekonomiczne, zarówno z punktu widzenia ceny zakupu, jak i, w najszerszym możliwym kontekście, wpływu na przyszłe koszty eksploatacji przedmiotu inwestycji. Proste? Niestety nie. W praktyce spełnienie tych warunków nastręcza projektantom nie lada problemów, a dla inwestorów często oznacza niepotrzebne podwyższenie realnych kosztów inwestycji.”

 

 

 

Autorzy:

*Wiesław Kasprowicz – założyciel i Prezes Zarządu MATBUD Sp. z o.o.; pomysłodawca systemu dachowych pasm świetlnych MATBUD S oraz kilkudziesięciu rozwiązań indywidualnych w zakresie dachów wielkopowierzchniowych krytych płytami poliwęglanowymi, m.in. na nowo budowanym Stadionie Miejskim w Łodzi.

*Michał Skalik – Manager ds. Rozwoju w MATBUD Sp. z o.o.; prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Administracja oraz Prawo; specjalizuje się w prawie budowlanym i socjologii prawa.

  

Z całym wydaniem magazynu, można zapoznać się na poniższej stronie:

nowoczsne hale