Polityka prywatnosci firmy

 1. DEFINICJE

  1.1. Administrator – MATBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie

  1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.matbud.com.

  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 2. PRZETWARZANIE DANYCH

  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych wyrobów i usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej opisaliśmy szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH KORZYSTANIE Z SERWISU

  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora jedynie:

  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym przede wszystkim udostępniania Użytkownikom informacji o oferowanych wyrobach i usługach oraz danych kontaktowych do Administratora niezbędnych do składania mu zapytań ofertowych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.1.2. w celu obsługi skarg i reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3.1.3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. ZŁOŻENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY UDOSTĘPNIONY W RAMACH SERWISU BĄDŹ NA UDOSTĘPNIONY W SERWISIE ADRES E-MAIL DO KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

  3.2. Osoby, które zainteresowane są otrzymaniem od Administratora oferty dotyczącej prezentowanych w Serwisie wyrobów i usług, mogą skontaktować się z Administratorem przy użyciu formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony Użytkownikom w Serwisie. Przy korzystaniu z formularza kontaktowego Użytkownicy proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia wiadomości. Jedynymi niezbędnymi danymi do utworzenia wiadomości są imię i nazwisko bądź nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości. Podanie tych danych wymagane jest w celu wysłania wiadomości do Administratora i uzyskania od niego odpowiedzi, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania wiadomości.

  3.2.1. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną tego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3.2.2. Dane osobowe zbierane w powyższym celu przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. W razie wyrażenia powyższej zgody na otrzymywanie treści marketingowych lub na marketing telefoniczny, Pana/Pani dane osobowe (takie jak adres e-mail/numer telefonu, imię i nazwisko i - w danym wypadku - dane Pana/Pani firmy) będą w niezbędnym zakresie przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego MATBUD tj. prezentowania ofert wyrobów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes MATBUD polegający na wysłaniu wiadomości e-mail lub SMS z treściami marketingowymi lub nawiązaniu połączenia telefonicznego w celu marketingowym, zgodnie z udzieloną przez Pana/Panią zgodą dotyczącą określonego kanału komunikacji (marketing bezpośredni). Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w powyższym celu marketingowym. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu Pana/Pani dane nie będą już przetwarzane w tym celu, a zgłoszony sprzeciw będzie również oznaczał cofnięcie zgody na otrzymywanie treści marketingowych lub zgody na marketing telefoniczny. REJESTRACJA W SERWISIE PRZESTRZEŃ PROJEKTANTA – PP.MATBUD.COM PROWADZONEGO W RAMACH SERWISU

  3.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie Przestrzeń Projektanta (pp.matbud.com), dedykowanym dla projektantów i architektów zainteresowanych szczegółowymi i technicznymi informacjami na temat oferowanych przez Administratora wyrobów i usług, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Jedynymi niezbędnymi danymi do utworzenia konta są adres e-mail i hasło. Podanie tych danych wymagane jest w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe są przetwarzane jedynie:

  3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie Przestrzeń Projektanta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie Przestrzeń Projektanta i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

   

  3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 4. MARKETING

  4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

  4.2. W celu realizowania powyższych działań marketingowych Administrator uzyskuje niezbędną i wyraźną zgodę od Użytkownika.

  4.3. W celu realizowania powyższych działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania. MARKETING BEZPOŚREDNI

  4.4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail bądź SMS, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik cofnie wyrażoną zgodę bądź sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

  5.1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

  5.2. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

  5.3. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii nie bezpośrednio, ale wiemy, że są one niezbędne w celach: dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika.

  5.4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: cookies sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); cookies stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  5.5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa; wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Serwisu; funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

  5.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies.

  5.7. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych znajdziecie Państwo m.in. dla: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera itp.

  5.8. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  7.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  7.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  7.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  7.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  7.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  7.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  7.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  7.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  7.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  7.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  7.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej na adres: MATBUD Sp. z o.o. ul. Odrodzenia 26, 42-504 Będzin-Łagisza bądź na adres e-mail: prywatnosc@matbud.com. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

  7.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  7.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w Serwisie, otrzymywanie informacji handlowych na określony adres email, itp.);
  7.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

  7.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

  7.4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

  7.5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 8. ODBIORCY DANYCH

  8.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych w tym za utrzymanie Serwisu.

  8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH

  9.1. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

 10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 11. DANE KONTAKTOWE

  11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy na adres siedziby: MATBUD Sp. z o.o. ul. Odrodzenia 26, 42-504 Będzin-Łagisza, na adres e-mail: prywatnosc@matbud.com, bądź pod numerem telefonu (32) 267 88 85.

 12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie zaistnienia takiej potrzeby aktualizowana.