Rodzaje klap dymowych

Podział ze względu na mechanizm użyty do ich otwierania.

  • klapy z mechanizmem pneumatycznym, w skład którego wchodzą siłownik pneumatyczny,nabój CO2 i czujnik temperatury.
  • klapy z mechanizmem elektrycznym, w skład którego wchodzą siłownik elektryczny uruchamiany napięciem stałym 24V dostarczanym z centrali zabezpieczenia pożarowego
  • klapy otwierane mechanicznie za pomocą sprężyn gazowych.

Podział ze względu na miejsce ich zabudowy.

  • klapy dymowe punktowe
  • klapy dymowe montowane w pasmach świetlnych
  • klapy dymowe fasadowe montowane w pionowych oknach lub fasadach budynków.

 

Podział ze względu na budowę klapy dymowej:

  • klapy jednoskrzydłowe
  • klapy dwuskrzydłowe