dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne

Podstawowe parametry klap dymowych i zasady ich stosowania

 1. Powierzchnia geometryczna klapy dymowej stanowiąca iloraz długości i szerokości mierzonej w świetle otworu.
 2. Powierzchnia czynna oddymiania (p.cz.o.) będąca efektywną powierzchnią oddymiania a jej wartość ustalana jest na podstawie badań aerodynamicznych. W praktyce jest to najczęściej iloraz powierzchni geometrycznej i współczynnika 0,6 – 0,7.
  Zwiększenie powierzchni czynnej następuje na skutek:
  1. zamontowania owiewek aerodynamicznych
  2. zamontowania kierownic gazu
  UWAGA: Wartość powierzchni czynnej klapy dymowej określają aprobaty i certyfikaty oddzielne dla każdego producenta.
 3. Sposoby rozmieszczenia klap dymowych określa norma PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła”
  Podstawowe zasady projektowania i montażu zakładają:
  • równomierne rozmieszczenie klap na połaci dachu (fasady) stanowiącego strefę pożarową przy uwzględnieniu zasady 1 klapa na każde 200m2 powierzchni.
  • zachowania odległości:
   7,0 m - od ścian działowych
   5,0 m - od ścian oddzielenia p/poż
   2,5 m - od ścian zewnętrznych
  • wzajemne odległości między klapami nie mogą być:
   • mniejsze niż suma dłuższych boków lub średnic obu klap
   • większe niż 20m

Partnerzy

 • Paneltech
 • Integart
 • Extral
 • Ward
 • Antalis
 • Robelit
 • Rewa
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.