dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne
dachowe pasma świetlne

Klapy dymowe

Klapy dymowe są to urządzenia ochrony pożarowej, które mają za zadanie odprowadzanie (najczęściej przez dach) z wnętrza obiektu dymu,substancji toksycznych oraz ciepła, powstających podczas pożaru.

Klapy dymowe mogą pełnić jednocześnie funkcję doświetlenia jak i funkcję grawitacyjnego przewietrzania obiektu.

Zastosowanie klap dymowych pozwala, w wypadku powstania pożaru, na:

  • ewakuację ludzi z terenu zagrożenia
  • obniżenie temperatury wewnątrz obiektu
  • zmniejszenie strat materialnych spowodowanym pożarem

 

Serwis i przegląd

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania klap dymowych oferujemy Państwu kompleksowe przeglądy oraz serwis.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 563,Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3, pkt.3)

(…) „Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

 

Partnerzy

  • Paneltech
  • Integart
  • Extral
  • Ward
  • Antalis
  • Robelit
  • Rewa